Här rekommenderar vi förutom den engelska valideringsguiden från Eurachem den svenska som kan beställas från info@ri.se. Man måste först sätta upp en valideringsplan där man väljer de relevanta prestandaegenskaperna och sedan utföra valideringen och dokumentera arbetet i en valideringsrapport. I denna guide använder vi en och samma mall för planering och rapportering av  valideringen.

Teckning av Douglas Hasbun

Teckning av Douglas Hasbun