Målet för Nordtest är att utveckla och sprida innovative nordiska analysmetoder och bidra till standarardisering. Nordtest bidrar till att ta bort tekniska hinder för handel och sprida budskapet: “Approved once, accepted everywhere.

Här kan hitta flera handböcker om mätningar och analysmetoder. De viktigaste om mätningar är:.

  1. TR537 - Mätosäkerhet
  2. TR569 - Intern kvalitetskontroll
  3. TR604 - Sampling uncertainty