Kärnkraftsverk

Vid ett besök till ett laboratorium på ett kärnkraftverk gick vi i detalj igenom fem olika metoder;  provpreparering, kontroll av kontamination, val av QC blanker och QC prov och kalibreringsrutiner. Metodansvariga skrev ett utkast till rapport som färdigställdes efter kommentarer från oss. 

 

PROCESS INDUSTRi

Ett tvådagars besök där analysmetoder för de viktigaste processparametrarna bedömdes. Utifrån processkrav faställdes om inom-lab reproducerbarheten s(Rw) var tillräckligt bra. De flesta metoder var GC. 

 


PROCESS INDUSTRi

Vid två olika tilfällen presenterades riktlinjer för metodvalidering för metodansvariga. Dessutom ingick en introduktion till metodvalidering för skiftpersonal. Kursen fokuserade på fem utvalda metoder. Målet var att verifiera att processkraven var uppfyllda med de metoder som användes på laboratoriet.