Ofta baseras den inledande valideringen på få data under en kort tidsperiod. Nu är det dags att uppdatera valideringsrapporten med mycket bättre uppskattning av s(r) och s(Rw). Du bör också se över dina kontrollgränser och val av kontrollprov. 

Nu har Du tillräckligt med data för att göra mätosäkerhetsberäkning enligt Nordtest.