Din metod kan nu införas när du har:

  • lämplig utrustning,
  • utbildad personal,
  • en metodbeskrivning (SOP),
  • satt upp intern kvalitetskontroll,
  • en valideringsrapport som stämmer med metodens omfattning, dv.s matriser och haltområden och
  • en preliminär mätosäkerhet..