För att beräkna mätosäkerhet för en metod i rutin rekommenderar vi Nordtest TR537, www.nordtest.info tillsammans med programvaran MUkit software. Nedan visas den sammanfattande rapporten. Programvaran ger Dig en detaljerad rapport på dina mätosäkerhetsberäkningar. Här är mätområdet indelat i två områden, 1) absolut osäkerhet och 2) relative osäkerhet, Att avgöra när man skall räkna relativt eller absolut är inte lätt och därför har ett nytt kapitel lagt till i Nordtest TR537 om absolut och relative mätosäkerhet - se inledande text nedan. Den svenska versionen av TR537 kan beställas från info@rise.se. Frågor och svar (FAQ) finns på motsvarande engelska sida

Absolut eller relativ mätosäkerhet
Den totala mätosäkerheten (heldragen linje i figuren nedan) består ofta av två bidrag:
1) proportionellt mot koncentrationen och 2) oberoende av koncentrationen. Sambandet mellan absolut mätosäkerhet kan approximeras som visas i Figur (a) nedan. Sambandet mellan relativ mätosäkerhet och koncentration visas i Figur (b).

Man se att det är lämpligt att dela mätområdet vid den vertikala streckade linjen. I det låga området är det lämpligt att använda en absolut mätosäkerhet medan i det höga området är det lämpligt att använda en relativ mätosäkerhet. För metoder som bara används i det höga mätområdet är det mest lämpligt att använda relativ mätosäkerhet. För några metoder, t.ex. fysikaliska metoder, kan det vara lämpligt att använda absolut mätosäkerhet i hela mätområdet. Valet beror på om det huvudsakliga felen är absoluta eller relativa. För pH kan vi starkt rekommendera att använda absolut osäkerhet.