Utifrån kraven väljer Du en lämplig metod, utrustar Ditt laboratorium och utbildar personalen.