Provningsjämförelser (PT) tillsammans med den interna kvalitetskontrollen en viktig del av laboratoriets kvalitetssäkring. Återkommande PT är en bra sätt att följa upp kvaliteten på analysresultaten som gör det möjligt för laboratoriet att förbättra sig over tid. Det är också den viktigaste kontrollen om den uppskattade mätosäkerheten är korrekt. I många fall underskattas mätosäkerheten...

Eurachem ger bra vägledning om PT och i en Eurachem task view är all information samlad. 

Trollboken säger...

sv trollbok.JPG

Utvärdering av prov-ningsjämförelser (PT)

När laboratoriet regelbundet deltar i PT eller liknande och fyller i resultatet i kontrolldiagram (liknande ett X-diagram) så får kvalitetschefen en god översikt över prestanda, systematiska fel och trender. Se vidare kapitel 11. Notera valet mellan z-score och zeta-score.