Innan Du börjar validera skall metoden var dokumenterad i en metodbeskrivning (SOP). Skriv ner en detaljerad instruktion hur metoden skall köras i Ditt lab. I appendix A i Eurachem Guide om metodvalidering kan du hitta följande rubriker - här översatt de viktigaste rubrikerna till svenska: 

 

Metodbeskrivning (SOP)

Bestämning av x i matriserna z,y i haltområdet från ...

1    Referenser

                 (ISO standarder, manualer, andra SP metoder)

2    Princip

                   (Provupparbetning, mätprincip, reaktioner. Kortfattat)

3    HSM – hälsa skydd och miljöaspekter

                 Vid kassering av prov rekommenderas att använda container för metallåtervinning

4    Begränsningar

                 (Förutsättningar, störningar, viktig info)

5    Utrustning

                  (Lokaler, instrument, vågar, ugnar, glasutrustning, etc

6    Kemikalier och reagens

                 (Referensmaterial, kemikalier, lösningar med angivande av hållbarhet, kontrollprov)

7    Provet

                 (Beskrivning av provet, provtagning, provbehandling osv.)

8    Utförande

                  (Analysförfarande, kalibrering, uppdatering/förändring av program, kvaltitetskontroll

9    Beräkning och rapportering

                 (Beräkningar, program, formler, hur resultatet skall anges, antal signifikanta siffror…)

10    Anledning till ny utgåva

                  Utgåva Nr

                  Kommentar

 

 

 

 

11    Bilagor