Om man vill ta beslut om ett resultat överensstämmer med en specification måste man ofta ta hänsyn till mätosäkerheten som anges för resultatet. Det finns en  Eurachem guide som ger vägledning hur man kan använda mätosäkerhet för att ta ett beslut. Det finns också ett info blad , Eurachem leaflet som är enbra inledning till guiden.

decision.JPG

A guard band (g), a decision limit and an acceptance and a rejection zone based on an upper limit specification and a decision rule stating a high confidence of correct acceptance