Besökte SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, under två dagar och tillsammans beräknade vi mätosäkerhet för 6 metoder som karaktäriserar lera. Vi använde två programvaror, MUkit för rutinanalyser och GUM workbench för mer komplicerade mätningar.