Trollboken AB stödjer Amnesty och Läkare utan gränser.

Företaget arbetar med
1) mätkvalitet - se nedan och
2) bokutgivning - se www.trollboken.se/karlbertil

Målet för Trollboken AB är att sprida kunskap om mätkvalitet genom kurser, föreläsningar, användarmöten och länkar till hjälpmedel som kan användas av analytiska kemister såsom guider, handböcker, infoblad, programvaror och on-line kurser. 

Företaget har startats av mig, Bertil Magnusson. Jag började som marin kemist som under 70-talet letade efter spårmetaller i oceaner, floder, insjöar och regnvatten. Vid den tiden var renrum och ren provtagning något helt nytt inom analytisk kemi. Efter forskarutbildning började jag på ett kemiföretag, Eka Chemicals inom AKZO-NOBEL och arbetade där som specialist inom analytisk kemi, främst inom spektroskopi (XRF, XRD, ICP) och våtkemi. Vi gav stöd till företagets laboratorier i Europa och Amerika. 

År 2002 började jag på SP, nu RISE (Research Institutes of Sweden), och arbetade med mätkvalitet. Här ingår ackreditering, intern kvalitetskontroll, validering, mätosäkerhet och beslutsfattande. En stor del av verksamheten är kurser och framtagande av guider/handböcker från Nordtest och Eurachem.

Från 2018 vid en ålder av 66 år jobbar jag nu endast med Trollboken AB.

Jag har alltid varit intresserad av mätkvalitet men också ordbruk. Vilka ord kan du använda när Du talar med analytiska kemister och vilka ord kan du använda när du talar med andra forskare eller kunder. Ett ord är precision som betyder spridning blanda analytiska kemister men noggrannhet i alla andra sammanhang. I Sverige har vi en poet, Erik Axel Karlfeldt som skrev om sin Fridolin som var en så bra karl även om han var utbildad. Han, Fridolin talade nämligen med bönders på bönders vis och med lärde på latin...

bertil.jpg