Utifrån ett inkommande kundkrav måste laboratoriet ta fram de analytiska kraven som definierar en metod som löser kundens kundens problem. De viktigaste analytiska kraven är:

  • Metodens omfattning - bestämning av en parameter (koncentration av en analyt) i matriserna...
  • Mätområdet
  • Precision - viktigast är ofta inom-lab reproducerbarhet  s(Rw)
  • Riktighet - beskrivs som ett krav på max bias
  • Robusthet
  • Mätosäkerhet