För att kunna beräkna mätosäkerhet från intern kvalitetskontroll (QC) och valideringsdata behöver metoden vara i bruk en tid på laboratoriet, gärna 6 månader eller mer. En preliminär mätosäkerhet kan ibland tas direkt från en standardmetod eller från provningsjämförelser. När det gäller standardmetoder så kan det finnas resultat från en interlaboratoriejämförelse enligt ISO 5725. Där finns reproducerbarheten s(R). Om man kan förutsätta att man har bias under kontroll kan reproducerbarheten sättas lika med sammanlagd standardosäkerhetu(c). Den preliminära utvidgade mätosäkerheten beräknas då till: