En mätosäkerhetsberäkning bör vara väl dokumenterad så att en person manga år senare kan läsa den och följa beräkningarna. De två programvaror som rekommenderas nedan ger båda en detaljerad rapport och det är lätt att följa beräkningarna. OBS MUkit är en gratis medan GUM workbench kostar men det finns en demoversion om Du vill prova.

 

MUkit (Measurement Uncertainty Kit) är en programvara för mätosäkerhets.beräkningar. Beräkningarna följer Nordtest handbook TR537. Det är ett användarvänligt verktyg där laboratoriet kan använda resultat frpn kvalitetskontroll och validering för osäkerhetsberäkningen. Programvaran MUkit software är tillgänglig utan kostnad från Envical SYKE website. Vill du beräkna absolut mätosäkerhet så välj Test version. Ett exempel på en MUkit rapport finns här

GUM workbench - The software GUM Workbench from Metrodata is based on the ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement and implements a systematic way to analyse an uncertainty problem for single and multiple results. It, or some other modelling software can be recommended when

  1. the the uncertainty estimation based on validation and QC data is not possible and
  2. the uncertainty components are in different units.

If the uncertainty components are in the same units one can often use EXCEL for uncertainty estimation e.g temperature measurements. 

Här beskrivs olika sätt att räkna mätosäkerhet och de verktyg man kan använda för beräkningarna För mer info gå in på https://www.trollboken.se