WESTINGHOUSE
Tillsammans med Westinghouse har ett analysprogram utvecklats för analys av avsättningar (crud) på bränslestavar i ett kärnkraftverk med röntgenfluorescens (XRF). Med hjälp av en provtagare (märkt B i figuren nedan ) provtas crud på bränslestaven och transporteras till ett filter. Detta filter analyseras med XRF och mängden metal på filtrer beräknas.