Årlig utvärdering av kvalitetskontRollen

Här är ges allmänna råd i kapitel 10 i Trollbook (Nordtest TR569) och i exempel 8 visas i detalj de statiska beräkningarna. 

I den årliga utvärdering bör Du också utvärdera PT resultat.

Den årliga utvärderingen av intern QC handlar om att försöka besvara två frågor:

  • Vilken är den nuvarande kvalitén (spridning och systematiskt fel) på laboratoriet? Har kvalitén signifikant ändrats?
  • Är kontrollgränser och centrallinje i kontrolldiagrammet fortfarande optimala för att upptäcka när metoden är utanför kontroll?

Observera: Detta är de bland de mest svåra inom QC och vi kan endast ge allmänna råd.