Royal Society of Chemistry i England tar fram informativa infoblad för analytiska kemister - AMC briefs. Exempel på några är:

Provtagning

Proficiency testing on sampling

Samp ling theory and sampling uncertainty

Estimating sampling uncertainty – how many duplicate samples are needed? 

Kalibrering

Is my calibration linear? 

Why are we weighting?