Metoden som nu är införd på Ditt laboratorium kan nu ackrediteras som en ny metod eller, om det finns, inom ramen för Din flexibla ackrediter. Bra stöd kan du få av Eurachems Guide to Quality in Analytical Chemistry.

Den nya ISO/IEC 17025 från 2017 presenteras r. Svensk översättning planerad till mars månad 2018.

Några viktiga förändringar är: 

 • Standarden omfattar nu också provtagning.
 • Processtänkandet stämmer nu med ISO 9000.
 • Mer focus på IT system som t.ex LIMS.
 • Mer fokus på riskhantering är det gäller oberoende, tystnadsplikt, beslut...
 • Laboratoriet skall delta i provningsjämförelser (PT)
 • Laboratoriet skall definiera vilka tjänster som utförs (Section 5.3)
 • Referensmaterial och reagens betraktas som utrustning.
 • Metrologisk spårbarhet - anmärkningar flyttat till informativt Annex A. Krav, när det finns, att använda RM från NMI (National Metrological Institute) eller ackrediterat laboratorium.
 • Förenklad rapportering är OK om överenskommet med kunden.

Eurolab har en Handbook on the new ISO standard och Excel chart for laboratories som inför den nya standarden. Vägledning ges som Eurolab cookbook.

Följande har tagits bort

 • Utvärdering om hur effektiv utbildning har varit.
 • Arbetsbeskrivning behövs nu inte - en defintion av kompetens krävs dock.