Provtagning - Terminologi för processen från provtagning till analys beskrivs i AMC brief och mer detaljerat i  Eurachem Sampling Uncertainty Guide.

Mätkvalitet - De tre relaterade egenskaperna riktighet precision och nogrannhet som beskriver kvalitèn på ett mätresultat bör förstås av oss alla. I vardagligt språk och i ordböcker är dock precision en synonym till nogrannhet. Sambandet mellan dessa termer visas i figuren nedan.

Inom metrologivärlden  – vetenskapen om mätningar och deras användning  – finns det ett språk som vi bör lära oss. VIM (The International Vocabulary of Metrology)  (VIM) har tagits fram för att vi skall ha ett gemensamt språk. Denna guide finns on-line här.

Eurachem har tagit fram Terminology in Analytical Measurement: Introduction to VIM 3 for analytical chemists  and också ett infoblad
Du pratar, vi förstår - vägen ut från Babels torn.


 

Fel - nogrannhet o mätosäkerhet AQUAL bilden.jpg