Spårbarhet för ett mätresultat kan relatera till den metrologiska spårbarheten som defineras av VIM. Resultatet är spårbart till en SI enhet eller annan översenskommen standard/referens. Spårbarheten behövs för att mätresultat skall vara jämförbara och är ett viktigt krav i ISO/IEC 17025. Följer man god laboratoriepraxis får man spårbarhet. Det kan dock vara tidskrävande och kostsamt att kalibrera all utrustning. Över tid bör ett laboratorium se över sina kalibrerinar och för stabil utrustning eventuellt förlänga kalibreringsintervallet genom att införa intern kontroll.

Från Eurachem finns det en Traceability guide och ett infoblad. Det finns också en guide om Selection of reference materials. Bilden nedan är hämtar från infobladet. 

 

Example of traceability to the SI - Temperature  The temperature of a sample can be traced back through a  chain of calibrations  to the  reference,  an SI value of temperature at 0 °C.

Example of traceability to the SI - Temperature

The temperature of a sample can be traced back through a chain of calibrations to the reference, an SI value of temperature at 0 °C.