Svensk meny finns längst ner på sidan
Mätcykel1.jpg

Hemsidan Trollboken ger länkar till handböcker, guider, kurser och
andra hjälpmedel för mätkvalitet i Ditt laboratorium

 

Många beslut baseras på mätresultat. Utifrån ett kundproblem måste laboratoriet först ta fram de analytiska kraven som definierar de prestanda som metoden skall ha för att lösa kundens problem

Den utvalda analysmetoden måste sätta upp på bästa sätt med planerad QC, en dokumenterad intern metod som valideras och efter en tid i rutinbruk också väl dokumenterad mätosäkerhetsberäkning. Den pågående interna kvalitetskontrollen (QC) och löpande provningsjämförelser (PT) visar att mätresultaten (med osäkerhet) är av samma kvalitet som när valideringen utfördes. Vägledning för denna process ges på menyn under rubrikerna ANALYSMETOD och HJÄLPMEDEL.

Några guider som vi rekommenderar om QC, validering och mätosäkerhet

 
 
sv trollbok.JPG
Nordtest TR537

Nordtest TR537